Sala d’espera de lectures

taula juliol 2017
Altar de lletres pendents esperant